Regulamin
 

Regulamin Szkoleń odbywających się w ramach Silesia Sem


I. Organizatorzy

Organizatorami Szkoleń są Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, działający na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz
Xann Internet Solutions z siedzibą w Lędzinach, ul.Kopalniana 25, zarejestrowana dnia 01.01.2004r. przez Burmistrza Miasta Lędziny w Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem 1777/2003. 

 

II. Szkolenia

Zasady organizacji szkoleń zawarte są w niniejszym Regulaminie umieszczonym na stronie: http://www.silesiasem.pl oraz na stronie http://www.xannsem.com

 

III. Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie http://www.silesiasem.pl lub na stronie http://www.xannsem.com
 2. Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.

IV. Zmiany terminu szkoleń.

 1. Uczestnik może dokonać zmiany terminu szkolenia po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem poprzez kontakt emaliowy lub telefoniczny.
 2. Organizator zachowuje prawo do odwołania szkolenia na 7 dni przed dniem szkolenia w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników. Informacja o odwołaniu szkolenia odbędzie za pomocą poczty elektronicznej lub listu poleconego. W wyniku odwołania szkolenia, Uczestnik otrzymuje pełny zwrot wpłaconych zaliczek.
 3. Organizator zachowuje prawo do usunięcia z listy uczestników Uczestnika, który nie dokonał płatności w sytuacji, w której liczba miejsc na szkoleniu została wyczerpana

V. Opłaty i warunki płatności

 1. Opłaty za szkolenia obejmują: uczestnictwo w szkoleniu i komplet bonusów, które zostaną przyznane Uczestnikowi w toku zapisywania się na szkolenie. Koszty poszczególnych szkoleń znajdują się na stronach organizatorów. Opłaty za szkolenia pobierane są z góry. Wpłata może nastąpić z pomocą przelewu na rachunek bankowy Organizatora lub też przez system Dotpay.
 2. W razie nieobecności uczestnika na szkoleniu wpłacone zaliczki nie zostają zwrócone.
 3. Faktura VAT za szkolenie zostanie wystawiona do 7 dni od daty otrzymania zapłaty za usługę.
 4. W przypadku dokonania wpłaty za szkolenie na mniej niż 4 dni robocze przed terminem szkolenia, dowód wpłaty należy okazać na szkoleniu.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.
 2. W powyższym zakresie Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia szkolenia. Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych. Uczestnicy wyrażają zgodę według następującej formuły:
 3. "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Xann Internet Solutions, w celach marketingowych i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Szkolenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy faktu, że przekazanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania." 

VII. Reklamacje

 1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące szkoleń najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia drogą e-mailową.
 2. Organizator winien rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania i w tym terminie odpowiedzieć na nią drogą e-mailową.

IX. Odpowiedzialność

Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

 

X. Zmiany

Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie – stałe lub tymczasowe – zostaną opublikowane na stronie http://www.silesiasem.pl oraz na stronie http://www.xannsem.com6 rodzajów

kursów dla amatorów i profesjonalistów

467

dotychczasowych absolwentów
 

10 lat

doświadczenia naszych trenerów

1200 godzin

kursów i szkoleń
 
Ta strona korzysta z plików Cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności